Kroužky

<< ZPĚT

  • vyrobeny z tvrdé, tepelně zušlechtěné nerezové oceli
  • graduovaná tloušťka - podle rozdílů ve velikosti zubu
  • zdrsněná vnitřní plocha - pro maximální stabilitu a zvýšenou retenci
  • anatomicky správné - široká škála velikostí
  • označení velikostí laserem - umožňuje sterilizaci při vysokých teplotách a trvale dobrou viditelnost rozměru
  • bezplatná svařovací služba - individualizovaná služba pro svařování kanyl, zámků nebo příslušenství v části „G“. Doručení standardních předem svařených kroužků pro nejčastěji používané techniky
  • široká nabídka výrobků v autoklávovatelných miskách

K dispozici ve 36 velikostech pro pravou i levou stranu, pro maxilární i mandibulární oblouk. Každý kroužek obsahuje laserem označené identifikační číslo. Pevný tvar, anatomický design, různorodé tloušťky a hrubá vnitřní povrchová úprava zajišťuje jednoduchý výběr kroužků a dokonalou vazbu s cementem.